Monday, November 27, 2006

Staticmaster

Asi nejlepší nástroj na odstraňování statického náboje z filmů, cedéček nebo čoček je štětec Staticmaster. Pracuje na principu ionizujícího záření alfa - kladně nabitých atomů Helia. Ionty helia reagují se vzduchem a vytvářejí tak ionty kyslíku a dusíku, které odstraňují kladný i záporný náboj z povrchu čoček.


Staticmaster je lehký, přenostný a pracuje bezchybně. A tak asi jedinou vadou na kráse tohoto produktu je, že k tvorbě alfa záření se v něm používá Polonium 210. A to, jak se zdá, mají v oblibě nejrůznější tajné služby...

No comments: