Wednesday, March 29, 2006

Držím Gmailu palce...

Gmail is temporarily unavailable. Cross your fingers and try again in a few minutes. We're sorry for the inconvenience.

Fine print

Pokud si u společnosti Hachette Filipacchi 2000, s. r. o. předplatíte časopis Apetit, tak automaticky dáváte svolení s užitím svých osobních údajů. Na složence je ve zprávě pro příjemce tento text: "Uhradou povoluji uziti osob. udaju". Jak jednoduché...

A pokud vás zajímá ochrana osobních údajů více, tak si přečtěte tento nenápadný text:

Tím, že obchodní společnosti Hachette Filipacchi 2000, s. r. o., IČ: 25611518 (dále jen ,HF 2000‘), sdělíte své osobní údaje (zejména vyplněním a odesláním tištěného formuláře nutného k účasti v soutěži a/nebo k objednání předplatného, vyplněním a odesláním formuláře na internetových stránkách společnosti, objednáním předplatného na bezplatné telefonní lince, odesláním dopisu či jakkoli jinak v souvislosti s akcemi pořádanými HF 2000), udělujete HF 2000 souhlas ke zpracovávání vámi sdělených osobních údajů včetně elektronických kontaktů elektronické pošty (e-mail, telefon, fax atd.). Vaše údaje budou zpracovávány a používány za účelem vytvoření databáze čtenářů časopisů HF 2000 a jí provozovaných internetových stránek, za účelem vyhodnocování cílových skupin čtenářů jednotlivých časopisů, za účelem vyhodnocování soutěží, zasílání předplacených časopisů a za účelem možného zasílání výher, obchodních sdělení či propagačních materiálů společnosti HF 2000 a/nebo jejích obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám. Tento souhlas udělujete na dobu neurčitou s tím, že jste oprávněn(a) jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením, doručeným na adresu HF 2000. Sdělením elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla HF 2000 dáváte souhlas s tím, že vám jejich prostřednictvím budou zasílána obchodní sdělení a/nebo propagační materiály HF 2000 či jejích obchodních partnerů. Nesouhlasíte-li s tím, aby vám byla prostřednictvím elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla zasílána obchodní sdělení a/nebo propagační materiály HF 2000 či jejích obchodních partnerů, zaškrtněte příslušnou kolonku příslušného formuláře nebo tuto skutečnost nahlaste osobně na bezplatné telefonní lince nebo tuto skutečnost písemně HF 2000 sdělte společně s vašimi elektronickými kontakty elektronické pošty nebo s telefonním číslem. Objednáním služby SMS Tip udělujete společnosti Hachette Filipacchi 2000, s.r.o., souhlas k užití vašeho telefonního čísla za účelem zasílání obchodních sdělení společnosti Hachette Filipacchi 2000, s.r.o., a jejích obchodních partnerů formou SMS nebo MMS nebo přímého volání (telemarketing). Tento souhlas můžete kdykoli zdarma odvolat způsobem popsaným v každém vám doručeném obchodním sdělení. Společnost Hachette Filipacchi 2000, s. r. o., IČ: 25611518, se sídlem Praha 6, Na Zátorce 3, vám oznamuje, že vaše osobní údaje budou zpracovávány čistě pro potřeby této společnosti, a to pouze zaměstnanci této společnosti nebo jejími smluvními partnery, a nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě. Vaše právo přístupu k údajům o vaší osobě je zaručeno. V případě, že HF 2000 poruší své povinnosti správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., máte právo požadovat na HF 2000 vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn.

Monday, March 13, 2006

Tradice je tradice

Zaujala mě televizní reklama na Panadol. Má asi tento obsah: pokud vás bolí hlava, tak si vemte to, co si kdysi braly vaše maminky... Tedy tradiční lék Panadol!

Mám k tomu jen jednu faktickou poznámku. Když já byl malý, tak maminky polykaly Algenu...

Wednesday, March 08, 2006

V Hranicích nejsou hranice

Vždy, když vidím zprávy o potížích továrny na zastaralé baňaté televizní obrazovky v Hranicích na Moravě, si vzpomenu na následující text z knížky "Dílo národů" od Roberta Reicha:

Přestanou existovat národní produkty a technologie, národní korporace, přestane existovat národní průmysl. Přestanou existovat národní ekonomiky, alespoň v tom smyslu, jak je dnes chápeme. Tím jediným, co bude i nadále vymezeno státními hranicemi, budou kvalifikace a znalosti občanů. Prvořadým politickým úkolem každého státu bude vyrovnat se s odstředivými silami globální ekonomiky, které budou ohrožovat vzájemné vazby občanů: těm kvalifikovanějším a chápavějším dá ještě větší bohatství, zatímco těm méně kvalifikovaným nabídne jen klesající životní úroveň.

PS. Myslím, že tato knížka leží na nočním stolku většiny členů Liberálního institutu. Hned vedle „Bohatství národů“ od Adama Smithe...

Tuesday, March 07, 2006

Želetavská virtuální realita

Můj pohled na svět dostal o víkendu další trhlinu. Pochutnával jsem si na sýru z jihomoravské Želetavy, když jsem si na krabičce všiml následujícího nápisu:

"Želetava" je zapsaná ochranná známka a nevyjadřuje označení původu výrobku. Vyrobeno v Polsku.