Wednesday, March 29, 2006

Fine print

Pokud si u společnosti Hachette Filipacchi 2000, s. r. o. předplatíte časopis Apetit, tak automaticky dáváte svolení s užitím svých osobních údajů. Na složence je ve zprávě pro příjemce tento text: "Uhradou povoluji uziti osob. udaju". Jak jednoduché...

A pokud vás zajímá ochrana osobních údajů více, tak si přečtěte tento nenápadný text:

Tím, že obchodní společnosti Hachette Filipacchi 2000, s. r. o., IČ: 25611518 (dále jen ,HF 2000‘), sdělíte své osobní údaje (zejména vyplněním a odesláním tištěného formuláře nutného k účasti v soutěži a/nebo k objednání předplatného, vyplněním a odesláním formuláře na internetových stránkách společnosti, objednáním předplatného na bezplatné telefonní lince, odesláním dopisu či jakkoli jinak v souvislosti s akcemi pořádanými HF 2000), udělujete HF 2000 souhlas ke zpracovávání vámi sdělených osobních údajů včetně elektronických kontaktů elektronické pošty (e-mail, telefon, fax atd.). Vaše údaje budou zpracovávány a používány za účelem vytvoření databáze čtenářů časopisů HF 2000 a jí provozovaných internetových stránek, za účelem vyhodnocování cílových skupin čtenářů jednotlivých časopisů, za účelem vyhodnocování soutěží, zasílání předplacených časopisů a za účelem možného zasílání výher, obchodních sdělení či propagačních materiálů společnosti HF 2000 a/nebo jejích obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám. Tento souhlas udělujete na dobu neurčitou s tím, že jste oprávněn(a) jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením, doručeným na adresu HF 2000. Sdělením elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla HF 2000 dáváte souhlas s tím, že vám jejich prostřednictvím budou zasílána obchodní sdělení a/nebo propagační materiály HF 2000 či jejích obchodních partnerů. Nesouhlasíte-li s tím, aby vám byla prostřednictvím elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla zasílána obchodní sdělení a/nebo propagační materiály HF 2000 či jejích obchodních partnerů, zaškrtněte příslušnou kolonku příslušného formuláře nebo tuto skutečnost nahlaste osobně na bezplatné telefonní lince nebo tuto skutečnost písemně HF 2000 sdělte společně s vašimi elektronickými kontakty elektronické pošty nebo s telefonním číslem. Objednáním služby SMS Tip udělujete společnosti Hachette Filipacchi 2000, s.r.o., souhlas k užití vašeho telefonního čísla za účelem zasílání obchodních sdělení společnosti Hachette Filipacchi 2000, s.r.o., a jejích obchodních partnerů formou SMS nebo MMS nebo přímého volání (telemarketing). Tento souhlas můžete kdykoli zdarma odvolat způsobem popsaným v každém vám doručeném obchodním sdělení. Společnost Hachette Filipacchi 2000, s. r. o., IČ: 25611518, se sídlem Praha 6, Na Zátorce 3, vám oznamuje, že vaše osobní údaje budou zpracovávány čistě pro potřeby této společnosti, a to pouze zaměstnanci této společnosti nebo jejími smluvními partnery, a nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě. Vaše právo přístupu k údajům o vaší osobě je zaručeno. V případě, že HF 2000 poruší své povinnosti správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., máte právo požadovat na HF 2000 vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn.

1 comment:

Anonymous said...

And? Don't forget to put on your tin foil hat ;)